16. Posramljivanje od strane drugih: toksični sram i socijalna anksioznost

Napomenimo i jedan mehanizam koji je usko vezan za sve ovo do sada rečeno, a jedan je od bitnih aspekata toksične psihologije. On je deo mnogih već pomenutih postupaka neadekvatnog ponašanja prema ljudima tokom ranog iskustva, i tokom odraslog doba, ali mi smo ipak odlučili da ga izdvojimo i sagledamo kao konkretnu celinu, radi lakšeg … Continue reading 16. Posramljivanje od strane drugih: toksični sram i socijalna anksioznost