27. Karpmanov “trougao drame”: dinamika žrtve, progonioca i spasioca

Napomenuto je da je toksična psihologija mahom prisutna u porodicama gde postoji sistematski konflikt (prikriven ili otvoren) između članova i tamo gde konstantno dolazi do formiranja i menjanja neadekvatnih, tj. “nezrelih” uloga, te igranja patoloških psihološko-socijalnih igara između članova. Analiza ovakvih, u najmanju ruku zapletenih i kompleksnih situacija je, slobodno možemo reći, veoma nezahvalan i … Continue reading 27. Karpmanov “trougao drame”: dinamika žrtve, progonioca i spasioca

26. Struktura porodice (drugi deo): toksičnost preko “zastupnika”, roditeljizovana deca i žrtveni jarci

Fenomen koji je korisno pomenuti je tzv. “porodična realnost”. Ovde imamo slučaj da jedan član (ili jedna strana) određuje i utiče na stavove, poglede i mišljenja ostalih članova, tj. porodice kao sredine. Na primer, cela porodica deli istu veroispovest i veruje u određene stvari; svi članovi su učlanjeni u istu partiju; cela porodica je zanatlijska, … Continue reading 26. Struktura porodice (drugi deo): toksičnost preko “zastupnika”, roditeljizovana deca i žrtveni jarci

25. Struktura porodice i uticaj njene toksičnosti na ličnost

Ne možemo govoriti o komprehenzivnoj psihološkoj analizi fenomena toksične psihologije, a da ne uzmemo u analizu i porodicu kao celinu, njenu strukturu, međusobne interakcije članova i slično. Naime, odnos roditelj-dete nije jednodimenzionalan već podrazumeva prvo, odnos deteta kako sa jednim, tako i sa drugim roditeljem; odnos deteta sa oba roditelja kao psihološkom celinom; odnos roditelja … Continue reading 25. Struktura porodice i uticaj njene toksičnosti na ličnost

24. Histrionično organizovana ličnost

(Za definiciju organizacije ličnosti koju koristimo kada je reč o specifičnim klasterima i tipovima, pročitajte OVAJ TEKST.) Histrionična ličnost je takođe zanimljiva za našu psihološku analizu jer neke karakteristike i ponašanja ovih osoba predstavljaju toksičnu psihologiju koja je uzrok formiranja patološkog unutrašnjeg kritičara. Histrionične ličnosti karakterišu obrasci površnih emocija i senzacionalizma, uključujući i neprimereno zavodljivo ponašanje … Continue reading 24. Histrionično organizovana ličnost

23. Granično organizovan roditelj

(Za definiciju organizacije ličnosti koju koristimo kada je reč o specifičnim klasterima i tipovima kao što je granična ličnost, pročitajte OVAJ TEKST.) Ukoliko se granična ličnost ponaša na ovakve načine (vidi prethodni TEKST) prema detetu, jasno je kakvi su sve scenariji interakcije mogući kao i kakve će to posledice imati po dete. Dakle, ukoliko je roditelj … Continue reading 23. Granično organizovan roditelj

22. Psihodinamika granične ličnosti

(Za definiciju organizacije ličnosti koju koristimo kada je reč o specifičnim klasterima i tipovima kao što je granična ličnost, pročitajte OVAJ TEKST.) Ako govorimo o korenima ovakvog kompleksnog stanja iz psihoanalitičke perspektive, s jedne strane možemo reći da su granične ličnosti “zaglavljene” u paranoidno-shizoidnoj poziciji (Klein, 1946). Setimo se iz uvodnog izlaganja da su depresivna i … Continue reading 22. Psihodinamika granične ličnosti

21. Granična (borderline) ličnost: između ništavila i haosa

(Za definiciju organizacije ličnosti koju koristimo kada je reč o specifičnim klasterima i tipovima kao što je granična ličnost, pročitajte OVAJ TEKST.) Usko povezano sa narcisoidnim ličnostima je i koncept granične ličnosti. Neki autori čak smatraju da su ova dva tipa ličnosti nerazdvojiva, tj. da uvek imamo dozu jednog u drugom. Neki smatraju da su mehanizmi … Continue reading 21. Granična (borderline) ličnost: između ništavila i haosa

20. Narcisoidni roditelj i mehanizam projektivne identifikacije

(Za definiciju organizacije ličnosti koju koristimo kada je reč o specifičnim klasterima i tipovima kao što je narcisoidna ličnost, pročitajte OVAJ TEKST.) Šta se konkretno dešava kada imamo slučaj da je jedan od roditelja patološki narcis? Glavni mehanizmi na osnovu kojih narcisoidne ličnosti funkcionišu su negiranje (uz potiskivanje) i projekcija. Kao što smo rekli, narcisoidne ličnosti … Continue reading 20. Narcisoidni roditelj i mehanizam projektivne identifikacije

19. Patološki narcizam i unutrašnji kritičar

(Za definiciju organizacije ličnosti koju koristimo kada je reč o specifičnim klasterima i tipovima kao što je narcisoidna ličnost, pročitajte OVAJ TEKST.) „Narcis“ – reč koja se tako mnogo i često danas upotrebljava. Svi mi znamo kada i zašto nekog nazovemo „narcisom“ – najčešće kada se „pravi važan“, „umišlja da je nešto što nije“, da … Continue reading 19. Patološki narcizam i unutrašnji kritičar

18. Disfunkcionalna organizacija ličnosti: uvod i terminološka napomena

Pre nego što počnemo sa konkretnom analizom spektra ličnosti, napomenimo da ćemo se od sada na određenim mestima u tekstu služiti terminom “disfunkcionalna organizacija ličnosti”, izbegavajući klasičan termin “poremećaj ličnosti”. Termin koji smo mi izabrali tako stavlja fokus na specifične aspekte organizacije i strukture osobe, pre nego na generalizovano shvatanje ličnosti kao “poremećene”. Štaviše, čak … Continue reading 18. Disfunkcionalna organizacija ličnosti: uvod i terminološka napomena